( Forside ) ( Web-Cam ) ( Roswell ) ( Privat ) ( Godt & Blandet ) ( Info )
[ GæsteBog ]
( Install ) ( Udtalelser Om Mig ) ( Kontakt ) ( Dk-Kort ) ( Pic's ) ( Horoskoper )

Færdselsloven for Brian'er

Vær klar over nedforstående når du kører derudaf og bassen pumper!

Klip i kørekort:  

 

Klip i kørekortet gælder kun for førere af motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort. Der kræves f.eks. ikke kørekort til lille knallert og traktor, da du kan køre disse uden kørekort, når du er 18 år.

 

Diverse forseelser i trafikken kan udløse et klip i dit kørekort (omtales nedenfor). Hvis du inden for en 3-årig periode får 3 klip i dit kørekort, vil det resultere i en betinget frakendelse, medmindre du er førstegangerhverver.

 

Når man er førstegangerhverver dvs. taget kørekort til bil eller motorcykel inden for 3 år. Ved andet klip i kørekortet får man ikke en betinget frakendelse, men et kørselsforbud.

 

Eks 1: 

F.eks. en person på 18 år, der lige har fået kørekort til bil, må ikke inden for en 3-årig periode få mere end et klip i kørekortet, da andet klip udløser et kørselsforbud. Dvs. man skal aflevere sit kørekort og kan ikke køre mere. Herefter skal man bestå en kontrollerende køreprøve, før man kan køre igen. Efter udløsningen af kørselsforbuddet vil der gå en 3-årig periode, hvor du ikke må få en betinget frakendelse, idet dette vil udløse en ubetinget frakendelse. 

 

Eks 2: 

Hvis du har erhvervet kørekort for 5 år siden og du får 3 klip i dit kørekort, får du en betinget frakendelse. Førerretten bliver herved ikke inddraget. Du kan altså fortsætte med at køre, men du skal stadigvæk bestå en kontrollerende køreprøve. Hvis du ikke inden for rimelig tid (forskellig ventetid fra politikreds til politikreds) består den kontrollerende køreprøven bliver kørekortet inddraget. Det samme gælder mht. til en betinget frakendelse som ved kørselsforbud. Inden for en 3-årig periode må du ikke få en betinget frakendelse, idet dette udløser en ubetinget frakendelse.  

 

 

Klip i kørekortet og deres varighed: 

Man skal huske på at hvert klip varer 3 år, hvorefter det bliver slettet.

 

Unge under 18 år og andre der ikke har erhvervet kørekort til bil eller motorcykel kan ligeledes få klip. Af gode grunde kan du ikke miste dit kørekort, men du bliver frakendt retten til at få kørekort. Så som 16-årig kan man godt have 1 klip stående, der først er væk som 19-årig.  

 

 

klip i kørekortet - hvordan får jeg dét? 

·         Ved kørsel over for rødt lys (Fl. § 4, stk. 1). 

·         Ved kørsel mod ensretningen (Fl. § 4, stk. 1). 

·         Ved overskridelse af spærrelinjer (Fl. § 4, stk. 1). 

·         Ved overskridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor (Fl. § 4, stk. 1). 

·         Ikke efterkomme politiets eller andre bemyndigedes anvisninger (Fl. § 4, stk. 2). 

 

·         Tilsidesættelse af reglerne om kørsel over jernbanespor (Fl. § 5, stk. 2) ved; 

·         passere jernbaneoverkørsel når: pligt til at standsning er tilkendegivet ved signalanlæg. 

·         passere jernbaneoverkørsel når: bomme er lukkede, eller medens bomme lukkes eller åbnes. 

·         passere jernbaneoverkørsel når: jernbanepersonale tilkendegiver, at tog nærmer sig. 

 

·         Ved kørsel med for kort afstand til den forankørende (Fl. § 15, stk. 3, 1 pkt.) Dvs. at der ikke opstår fare for påkørsel, hvis den forankørende nedsætter hastigheden eller standser.  

·         Ved kørsel venstre om helleanlæg eller lignede (Fl. § 15. stk. 4). 

 

·         Ved svingning i vejkryds, hvor forberedelsen og/eller udførelsen af manøvren er til fare eller unødig ulempe for de andre, der færdes i samme retning (Fl. § 16. stk. 2) 

  

·         Ved vending eller bakning, hvorved der opstår fare eller ulempe for andre (FL. § 18, stk. 1). 

·         Ved igangsætning fra kanten af vejen eller vognbaneskift, hvorved der opstår fare eller unødig ulempe for andre (FL. § 18, stk. 2).  

·         Ved standsning eller hurtig nedsættelse af hastigheden, hvorved der opstår fare eller unødig ulempe for andre (FL. § 18, stk. 2). 

 

·         Tilsidesættelse af reglerne om forbud ved overhaling (FL. § 21, stk. 1-3) ved; 

·         Ved overhaling til højre, medmindre det forankørende køretøj svinger til venstre eller tydeligt forbereder et sådant sving (FL. § 21, stk. 1). 

·         Ved at vognbanen, hvor overhalingen skal foregå på ikke er tilstrækkelig lang strækning og fri for modkørende færdsel, og der ikke er anden hindring for overhalingen (FL. § 21, stk. 2 pkt. 1).  

·         Ikke sikret sig, at den forankørende ikke giver tegn  til overhaling af et andet køretøj (FL. § 21, stk. 2 pkt. 2). 

·         Ikke sikret sig, at bagfra kommende køretøjer har påbegyndt overhaling (FL. § 21, stk. 2 pkt. 3). 

·         Ikke sikret sig, at sit køretøj kan føres ind i trafikstrømmen uden at være til ulempe for denne (FL. § 21, stk. 2 pkt. 4). 

·         Ikke sikret sig, at holde tilstrækkelig afstand til siden mellem sit køretøj og det køretøj, der overhales.  

 

·         Som foran kørende skal man, så snart man bliver opmærksom på bagfra kommende, der vil overhale til venstre, holde så langt til højre som muligt og ikke øge hastigheden.  

 

·         Hvis man foretager overhaling foran vejkryds og i vejkryds medmindre: 

·         køretøjerne er placeret i vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning (§ 23, stk. 1 pkt. a). 

·         overhaling skal ske til højre af hensyn til køretøj, der svinger til venstre (§ 23, stk. 1 pkt. b). 

·         færdslen i krydset reguleres af politi eller ved signalanlæg (§ 23, stk. 1 pkt. c). 

·         færdslens på den krydsende vej har ubetinget vigepligt (§ 23, stk. 1 pkt. d). 

·         Hvis man foretager overhaling umiddelbart foran eller på en jernbaneoverkørsel (§ 23, stk. 2). 

·         Hvis man foretager overhaling foran uoverskuelig bakke eller der i vejkurven er begrænset oversigt, medmindre kørebanen i kørselsretningen har mindst to vognbaner, hvor modkørende færdsel ikke må forekomme (§ 23, stk. 3). 

 

·         Hvis færdslen er tæt, og fremføres den i flere rækker med en hastighed, der bestemmes af de foran kørende, skal det ikke anses for en overhaling, hvis et køretøj i en vognbane føres forbi et køretøj i anden vognbane. I sådanne tilfælde må der ikke skiftes vognbane medmindre (§ 24, stk. 1): 

·         Skifter vognbane pga. svingning (kørsel væk fra kørebanen).  

·         Skifter vognbane pga. standsning eller parkering. 

·         Skifter vognbane pga. vending. 

·         Skifter vognbane for at lette udkørslen fra tilkørselsbanen. 

PS: Der tænkes især på slalomkørsel. Dvs. den aggressive billist, der kører slalom for at komme hurtig igennem trafikken.

 

·         Hvis man foretager overhaling eller forbikørsel af et andet køretøj ved et fodgængerfelt, og ikke har fuldt udsyn over fodgængerfeltet (§ 25). 

 

 

·         Overtrædelse af ubetinget vigepligt (§ 26, stk. 2). 

·         Overtrædelse af højrevigepligt (§ 26, stk. 4). 

·         Ved at svinge til højre eller venstre og samtidig være til ulempe for cyklister og knallertkørere (§ 26, stk. 6).  

 

·         Ved al anden kap- og væddekørsel på vej (§ 37, stk. 4). 

 

 

·         Ved hastighedsoverskridelse på eller over 30 % (§ 42 - § 43 a). 

 

·         Ved at befordre passagerer under 5 år på trehjulet knallert uden at passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele (§ 51, stk. 7). 

 

·         Børn med en legemshøjde på under 135 cm, der befordres på tohjulet motorcykel (§ 52, stk. 5). 

·         Ved at befordre passagerer under 5 år på trehjulet motorcykel uden at passagersiddepladsen eller sidevognen er forsynet med sikkerhedssele (§ 52, stk. 5). 

 

·          Undladt at påse, at passagerer under 15 år anvender sikkerhedssele ( § 80, stk. 4)

·          Hvis børn med en legemshøjde på under 135 cm ikke anvender godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt (§ 80 a, stk. 1).    

 

Undtagelse til ovennævnte: 

1.      Ved taxikørsel gælder § 80a, stk. 1, ikke når der forefindes særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til rådighed. Børnene skal dog anbringes på bagsædet og anvende sikkerhedsselen.  

2.      Lejlighedsvis befordring over korte afstande gælder § 80a, stk. 1, ikke ved befordring af børn på 3 år eller derover, hvis der ikke er særligt tilpasset sikkerhedsudstyr til rådighed og barnet sidder på bagsædet og anvender sikkerhedsselen.  

3.      Det samme gælder hvis der ikke er plads til montere sikkerhedsudstyr til 3. barn og dette barn er 3 år eller derover og anvender sikkerhedsselen.  

 

·         Undladt at påse, at passagerer, der er fyldt 5 år, men endnu ikke 15 år, anvender fastspændt styrthjelm, medmindre passagersiddepladsen er forsynet med sikkerhedssele ( § 81, stk. 3). 

 

     Som sagt risikerer du at få kørselsforbud eller en betinget  frakendelse ved for mange klip i kørekortet. Derfor kør forsigtigt så du undgår at få de ubehagelige klip i dit kørekort - det kan bedst betale sig.

 

 

Aktuelle bødetakster i DK

 

En hastighedsoverskridelse på mere end 30 % giver et klip i kørekortet.

En hastighedsoverskridelse på mere end 60 % giver en betinget frakendelse.

 

Her finder du de aktuelle bødetakster for Danmark (julen 2009):

 

 

Hastighedsbegrænsning/hastighed: 

Procent

30 km/t

40 km/t

45 km/t

50 km/t

u/20

31-35

41-47

46-53

51-59

20-29

36-38

48-51

54-58

60-64

30-39

39-41

52-55

59-62

65-69

40-49

42-44

56-59

63-67

70-74

50-59

45-47

60-63

68-71

75-79

60-69

48-50

64-67

72-76

80-84

70-79

51-53

68-71

77-80

85-89

80-89

54-56

72-75

81-85

90-94

90-99

57-59

76-79

86-89

95-99

100-

60-

80-

90-

100-


Info hentet fra :
www.koerekortogfaerdselsloven.dk